Навчально-методичні розробки кафедри

Навчально-методичні розробки кафедри математичних методів в інженерії:

1. Методичні вказівки до розділу “Інтегральне числення функцій однієї змінної” /Л.І.Цимбалюк, А.В.Каплун, Г.В.Козбур. В-во ТДТУ, 2004р., – 79 с.
2. Навчальний посібник “Елементи теорії функцій комплексної змінної і операційного числення” лекції для студентів інженерних спеціальностей з курсу вищої математики / уклад. Кривень В.А. – Тернопіль: ТДТУ, 2004. – 50с.
3. Екстремуми функцій і функціоналів. Методичні вказівки до практичних занять з курсу прикладної математики для магістрів технічних спеціальностей /Крива Н. Р., Кривень В.А., Цимбалюк Л. І. –Тернопіль: ТДТУ, 2004, – 51 с.
4. Елементи математичної логіки. Методичні вказівки з курсу дискретної математики / уклад. Н.Р. Крива, В.А. Кривень, А.В. Каплун. – Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя, 2006. − 23 с.
5. Елементи теорії множин. Методичні вказівки з курсу дискретної математики / уклад. Н.Р. Крива, В.А. Кривень, А.В. Каплун. – Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя, 2006. − 21 с.
6. Навчальний посібник “Елементи лінійної алгебри” лекції для студентів інженерних спеціальностей з курсу вищої математики / уклад. Кривень В.А. – Тернопіль: ТДТУ, 2007. – 56с.
7. Козбур Г.В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напрямів «Маркетинг», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» усіх форм навчання з розділом «Елементи лінійної алгебри» курсу вищої математики [Текст]: /Г.В.Козбур, О.П.Ясній. – Тернопіль: В-во ТНТУ, 2011. – 52 с.
8. Козбур Г.В. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання з розділом «Елементи векторної алгебри» курсу вищої математики [Текст]: / Г.В.Козбур, О.П.Ясній. – Тернопіль : В-во ТНТУ, 2012. – 41 с.