Про кафедру

Математичні методи – незамінний інструмент сучасного інженера. Їх вивчення студентами технічних вузів є основним завданням навчальних курсів математики, які повинні забезпечити розуміння математичних ідей та оволодіння навиками їх практичного застосування в процесі професійної діяльності інженера. Важливим є також досягнення свідомого розуміння значення та можливостей математичного апарату. Ці завдання були покладені на кафедру математичних методів в інженерії, відкриту у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя 13 березня 2003р. Очолив її доктор фіз.-мат. наук В. Кривень.

До складу кафедри увійшли: кандидат фіз.-мат. наук доцент Д.В. Іващук, кандидат фіз.-мат. наук Л. І. Цимбалюк, асистенти Г.В. Козбур та Н.Р. Крива, інженер О.Г. Коковська. Згодом колектив поповнили ст.викладач В.Б. Валяшек, кандидат фіз.-мат. наук Н.І. Блащак, асистент О.П. Ясній, інж. Л.П. Дмитроца, інж. Б.М. Навроцька.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з іншими науковими установами та провідними вченими. У її роботі свого часу брали участь за сумісництвом доктор фіз.-мат. наук, професор Д.І. Боднар – відомий фахівець з математичного аналізу, доктор пед. наук  А.В. Каплун. До роботи на кафедрі залучався відомий фахівець з методів математичної фізики доктор фіз.-мат. наук Д.Б. Куриляк. Науково-дослідні роботи виконуються за участю відомого вченого у механіці деформівного твердого тіла, заслуженого діяча освіти України, автора низки загально визнаних навчальних посібників та наукових монографій доктора фіз.-мат. наук, професора Г.Т. Сулима. У науково-дослідній роботі брав участь відомий вчений в галузі механіки суцільних середовищ і інтегральних рівнянь, автор низки наукових монографій і фахівець з математичної теорії тріщин – доктор фіз.-мат. наук, професор М.П. Саврук.

Кафедра забезпечує математичну підготовку бакалаврів факультетів: комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС), прикладних інфрмаційних технологій та електроінженерії (ФПТ), економіки та менеджменту (ФЕМ), а також магістрів факультету ФІС.
Співробітники кафедри регулярно підвищують свій фаховий рівень, публікуються у наукових виданнях, беруть участь у наукових конференціях.

Кафедра відкрита та готова до співпраці з фахівцями, зацікавленими в розвитку та застосуваннях математичних методів.