Навчально-методична робота

Призначенням математичної освіти в технічному закладі вищої освіти є озброєння майбутніх інженерів математичними методами – важливим інструментом професійної, творчої та наукової діяльності. Для цього окрім подання відповідного обсягу знань необхідно також переконати студентів у результативності математичних методів стосовно моделювання та дослідження реальних явищ і процесів, проектування і вдосконалення технічних систем, прищепити потяг до постійного вдосконалення і розвитку своїх знань та навичок.

Традиційні курси математики, скеровані на вивчення аналітичних методів дослідження ліній та поверхонь; методів дослідження та розв’язування систем лінійних рівнянь та нерівностей; методів дослідження функціональних залежностей одного та багатьох аргументів; методів представлень рядами функціональних залежностей; методів диференціального та інтегрального числення стосовно задач дослідження ліній, поверхонь, скалярних і векторних полів а також математичних задач фізики, механіки, техніки; методів диференціальних рівнянь для визначення функціональних залежностей на основі відомих зв’язків між потрібними функціями та їхніми похідними; методів опису стохастичного експерименту та аналізу стохастично пов’язаних величин і т.п., ілюструються фахово орієнтованими прикладами та задачами.

На нашому сайті ви знайдете корисні лінки, з допомогою яких зможете завантажити навчальні посібники, курси лекцій та зразки розв`язування типових завдань. Зразки розвязування розрахункових робіт ви знайдете на сторінці “Студенту”. Також на сайті ви зможете ознайомитись з переліком дисциплін, що читаються викладачами кафедри, та перелік навчально-методичних розробок кафедри.