Перелік дисциплін

№ п/п Назва дисципліни Спеціальність
1 Лінійна алгебра та аналітична геометрія СП
2 Математичний аналіз СП
3 Вища математика РТ, ПМРП
    СН, СІ
4 Теорія ймовірностей та математична статистика СІ, СП
5 Дискретна математика СН, СІ
6 Вища та прикладна математика БМ
7 Математика для економістів: вища математика БК, БЕ, БО, БФ
8 Математика для економістів: теорія ймовірностей і математична статистика БК, БЕ, БО, БФ
9 Економіко математичні методи та моделі:оптимізаційні методи та моделі БК, БЕ, БО, БФ
10 Математична статистика для психологів БП
11 Математичні методи в психології БП
12 Сучасні методи розв’язку задач дискретної математики СН
13 Спеціальна математична підготовка ПМ
14 Прикладна математика ЕС


№ п/п Назва спеціальності Шифр
1 СП (Програмна інженерія) 6.050103
2 СН (Комп’ютерні науки) 6.050101
3 СІ (Комп’ютерна інженерія) 6.050102
4 РП (Приладобудування) 6.050103
5 ПМ (Радіоелектронні апарати) 6.050902
6 БП (Психологія) 6.030102
7 БМ (Менеджмент) 6.030601
8 БЕ (Економічна кібернетика) 6.030502
9 БК (Маркетинг) 6.030507
10 БФ (Фінанси і кредит) 6.030508
11 БО (Облік і аудит) 6.030509