Бойко Андрій Романович

Бойко Андрій Романович

кандидат технічних наук, асистент

Біографічна довідка
У 2011 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка за спеціальністю «Математика».
У цьому ж році вступив до аспірантури Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на кафедру математичних методів в інженерії за спеціальністю 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла».
З 2014 року – асистент кафедри математичних методів в інженерії.
У 2016 році захистив кандидатську.

Навчально-методична робота

Викладає навчальні дисципліни:
• Вища математика;
• Математика для економістів;
• Математичні методи в психології;
• Теорія ймовірностей та математична статистика.

Науково-дослідна діяльність
Займається задачами та методами дослідження пластичних деформацій в армованих та композитних матеріалах.

Основні публікації:
1. Кривень В.А. Пластичне відшаровування жорсткого включення, обмеженого цилідричними поверхнями, під зсувним навантаженням [Текст] / В. А. Кривень, А. Р. Бойко, О. Б. Гнатюк // Наукові нотатки . – 2013. – Вип. 41(1). – С. 142-147.
2. Кривень В.А. Пластичне відшарування жорсткого півбезмежного включення скінченної ширини під зсувним навантаженням за наявності міжфазних тріщин [Текст] / В.А. Кривень, А.Р. Бойко // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 19. С. 84–92.
3. Кривень В.А. Пластичне відшарування волокна квадратного поперечного перерізу під дією зсувного навантаження за наявності міжфазних тріщин [Текст] / В.А. Кривень, А.Р. Бойко, А.В. Каплун // Математичні методи та фіз.- мех. поля. – 2014. – Т. 57, № 3. – С. 101 – 108.
(Kryven’ V.A. Plastic exfoliation of a fiber with square cross-section under shear loads in the presence of interfacial cracks / V.A. Kryven, A.R. Boiko, A.V. Kaplun // Journal of Mathematical Sciences. 2015.– V. 206, No. 3.)