Блащак Наталія Іванівна

Блащак Наталія Іванівна

кандидат фізико-математичних наук

Біографічна довідка
У 1993 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут (тепер Тернопільський державний педагогічний університет) фізико-математичний факультет за спеціальністю “Математика”. Присвоєно кваліфікацію: вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки.
З 1993 по 1996 рік навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва в Інституті математики НАН України (м. Київ) у відділі звичайних диференціальних рівнянь.
В 1997 році в Інституті математики НАН України захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння. Тема: “Про періодичні розв’язки диференціальних рівнянь гіперболічного типу”; науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук Пелюх Г. П.
З жовтня 1996 року почала працювати асистентом кафедри вищої математики Тернопільського приладобудівного інституту (тепер Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя). З червня 1998 по травень 2003 – старший викладач кафедри вищої математики; з червня 2003 по серпень 2005 – доцент цієї ж кафедри.
З вересня 2005 року працює на посаді доцента кафедри математичних методів в інженерії. В лютому 2006 року присвоєно вчене звання доцента цієї ж кафедри.

Навчально-методична робота
Викладає навчальні дисципліни:
Вища математика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Вища математика для іноземних студентів (англ. мовою)

Методичні розробки:
1. Частина 1. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, диференціальне числення.: Методичний посібник з фахової підготовки студентів економічних спеціальностей в курсі вищої математики / Укладачі Блащак Н.І., Шелестовський Б.Г. – Тернопіль: ТДТУ, 2002. – 80с.
2. Частина 2. Функції кількох змінних, інтегральне числення, диференціальні рівняння, ряди.: Навчальний посібник з фахової підготовки студентів економічних спеціальностей в курсі вищої математики /Укладачі Шелестовський Б.Г., Блащак Н.І. – Тернопіль: ТДТУ, 2004. – 56с.

Науково-дослідна діяльність
Наукові дослідження стосуються диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь звичайних та з частинними похідними. Опубліковано 18 праць.

Основні наукові публікації:
1. Блащак Н.І., Пелюх Г.Х. Про обмежені на R2 розв’язки одного класу системи нелінійних рівнянь з частинними похідними і лінійними відхиленнями аргументів // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1997. – С. 29-33.
2. Блащак Н.І., Пелюх Г.Х. Про існування і єдиність періодичних розв’язків систем нелінійних диференціально-функціональних рівнянь з лінійним відхиленням аргумента // Доп. НАН України. – 1997. – №8. – С. 10-13.
3. Блащак Н.І. Про періодичні розв’язки систем нелінійних диференціально-функціональних рівнянь з частинними похідними // Нелінійні коливання. – 2005. – Т.8, №2. – С.154-158.