Ясній Олег Петрович

Доктор технічних наук, професор кафедри математичних методів в інженерії

Біографічна довідка

У 2006 р. закінчив з відзнакою Львівський національний університет ім. І.Франка.
З 2008 року – кандидат технічних наук (механіка деформівного твердого тіла), доктор технічних наук (2017, механіка деформівного твердого тіла).

Доцент кафедри математичних методів в інженерії (2013 рік). Професор кафедри математичних методів в інженерії (2018 рік)

У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя працює з 2007 року.

З 2017 року працює на посаді професора кафедри математичних методів в інженерії,

Навчально-методична робота

Викладає навчальні дисципліни:
Вища математика
Дискретна математика
Математичні методи в психології
Теорія ймовірностей та математична статистика

Методичні розробки:

1. Методичний посібник з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» в курсі вищої математики/ уклад. С.І. Федак, О.П. Ясній. Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2010. – 45 с
2. Козбур Г.В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напрямів «Маркетинг», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» усіх форм навчання з розділом «Елементи лінійної алгебри» курсу вищої математики [Текст]: Козбур Г.В., Ясній О.П. – Тернопіль.: В-во ТНТУ, 2011. – 52 с.

Електронні навчальні курси:

Дискретна математика

Математичні методи в психології

Науково-дослідна діяльність

Галузь наукових інтересів – механіка деформівного твердого тіла, data science, machine learning.
Тематика наукових досліджень – міцність та довговічність елементів конструкцій, ймовірнісні методи у механіці руйнування, моделювання росту тріщин в умовах випадкового навантаження

Основні публікації:

1. Ясній О. Моделювання росту тріщин за змінної амплітуди навантаження в сплаві Д16чТ // Олег Ясній, Юрій Пиндус. / Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2007. – Т.12, №1.-С.25-32.
2. Варфоломеєв І. Моделювання цілісності елементів конструкцій з тріщинами із використанням імовірнісних методів // Ігор Варфоломеєв, Олег Ясній / ФХММ. – 2008. – Т.44, №1. – С. 76-83.
3. Пиндус Ю. Оцінка коефіцієнтів інтенсивності напружень на фронті півеліптичної тріщини осі колісної пари електропотяга / Юрій Пиндус, Георгій Сулим, Олег Ясній // Машинознавство. – 2008. – Т. 133, №7. – С. 9–13.
4. O. Yasniy, T. Vuherer, Yu. Pyndus, A. Sorochak, I. Samardžić. In-service damage of railway steel axles // Technical Gazette. — 2011. — Vol. 18, № 1.— P. 87-90.
5. Probabilistic modeling of surface crack growth in a roll of continuous casting machine O. Yasniy, P. Maruschak, Y. Lapusta // International Journal of Fracture. – 2011. – V. 172 P.113–120.