Бойцун Оксана Борисівна

Бойцун Оксана Борисівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичних методів в інженерії

Біографічна довідка

У 2005 р. закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики. Протягом 2004-2011рр. – працювала у Галицькому інституті імені В’ячеслава Чорновола – викладачем відділення комп’ютерних технологій та викладала дисципліни: «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Дискретна математика», «Математична логіка», «Математичний аналіз», «ТІМС», «Диференціальні рівняння», «Основи інформатики та обчислювальної техніки», «Комп’ютерні видавничі технології»; за сумісництвом з 2005 по 2011 роки викладач математики на курсах підготовчого відділення при Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя; 2009-2012 рр. викладач дисципліни «Вища математика» у Тернопільському коледжі харчових технологій та торгівлі. З 2011 р. почала працювати на посаді доцента кафедри математичних методів в інженерії.
Протягом 2007-2009 рр. навчалася у аспірантурі при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти”. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологія підготовки студентів коледжу технічного профілю до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності».

Навчально-методична робота

Викладає навчальні дисципліни:
Вища математика
Електронні навчальні курси:
Вища математика (ІІІ семестр) для студентів напрямку 6.050101 “Комп’ютерні науки»
Вища математика (ІV семестр) для студентів напрямку 6.050101 “Комп’ютерні науки»
Вища математика (для іноземних студентів)

Науково-дослідна діяльність

Наукові дослідження стосуються застосування інформаційних технологій при підготовці фахівців. Опубліковано понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові публікації:

1. Бойцун О. Б. Електронний підручник як засіб навчання при дистанційній освіті / О. Б. Бойцун // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – Вип. 330. – С. 12–17.
2. Бойцун О. Б. Роль електронних підручників в інформатизації навчального процесу / О. Б. Бойцун // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. – Вип. 258. – С. 10–15.
3. Бойцун О. Б. Роль інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ / О. Б. Бойцун // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. Частина І. – Альма-матер, 2006. – № 21 (116). – С. 50–55.
4. Бойцун О. Б. Технологія підготовки студентів технічних коледжів до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності / О. Б. Бойцун // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2008. – № 7. – С. 60–65.
5. Бойцун О. Б. Використання інформаційних технологій при підготовці фахівців спеціальності «Видавнича справа та редагування» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України», 18–20 вересня 2008 р., Ялта / О. Б. Бойцун. – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – Ч. 1. – С. 31–34.
6. Бойцун О. Б. До питань формування практичних умінь і навичок студентів коледжів в інформаційному середовищі : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Професійне становлення особистості», 24–26 жовтня 2007 р., Хмельницький / О. Б. Бойцун // Хмельницький : Авіст, 2007. – С. 306–310.
7. Бойцун О. Б. Компоненти інформаційної готовності студентів технічних коледжів до професійної діяльності : матеріали науково-методичної конференції «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання», 23–24 жовтня 2008 р., Київ / О. Б. Бойцун. – К. : В-во ДУКІТ, 2008. – С. 19–21.
8. Бойцун О. Б. Педагогічні умови підготовки студентів технічного коледжу до застосування інформаційних технологій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України», 14 листопада 2008 р., Хмельницький / О. Б. Бойцун. – Хмельницький : НАДПСУ, 2008. – С. 306–310.
9. Бойцун О. Б. Практичне застосування електронних підручників у навчальному процесі коледжів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта, розвиток і самореалізація молоді в умовах гуманізації суспільства» / О. Б. Бойцун // Нова педагогічна думка : Спецвипуск. – Папірус друк, 2007. – С. 42–46.
10. Бойцун О. Б. Технології як форма навчального процесу : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу – 2006» / О. Б. Бойцун. – Том 16 : Педагогічні науки. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – С. 71–75.
11. Оксана Бойцун, Людмила Гарасим Особливості методичної роботи в контексті педагогічної діяльності коледжу. /О. Б. Бойцун, Л. Г. Гарасим// Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011. –Вип. 568. – С.3-8
12. Бойцун О. Б. Вебінар як віртуальний семінар / О.Б.Бойцун / Всеукраїнська науково-практична конференція «Мовленнєвий розвиток особистості», Збірник наукових праць кафедри філологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка “Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика”. – 2011 – С.12-14